Bê tông thương phẩm & Sản xuất gạch

Trạm trộn bê tông thương phẩm (XPBUILD)

Dây chuyền sản xuất gạch tại nhà máy gạch XPBULD (Công ty cổ phầm Thạch Bàn Đan Phượng)