Giá trị cốt lõi

XPBUILD vững tin và nỗ lực kiến tạo tương lai tốt đẹp nơi mỗi gia đình Việt Nam sống hạnh phúc trong những ngôi nhà được xây dựng an toàn và đầy đủ tiện nghi. Ban lãnh đạo công ty quyết tâm xây dựng và phát triển văn hóa công ty dựa trên bốn giá trị cốt lõi:

(i)                 Tạo lập và duy trì uy tín trong công việc, dù là những việc nhỏ nhất;

(ii)               Thành thật, thẳng thắn trong công việc, không quan liêu;

(iii)             Luôn tư duy tạo dựng giá trị gia tăng, vượt khó và hợp tác để thành công;

Chia sẻ cơ hội và kiến thức với đồng nghiệp, khách hàng, bạn hàng và cộng đồng.